Happy Children Kindergarten

Monikielisyyden edut:

1. Lisää aivojen tehoa.

Kielten oppiminen on loistava tapa pitää aivosi terveinä ja terävinä.
Kaksikielisyys voi parantaa ihmisen ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja muistia.

2. Antaa lapselle etua koulunkäyntiin ja opiskeluun.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että monikielisyys voi parantaa lapsen koulumenestystä, kognitiivisia toimintoja, lukutaitoa sekä sosiaalisia että emotionaalisia taitoja.

3. Kasvata lapsen tietoisuutta muista kulttuureista.

Kaksikielisyys auttaa omaksumaan erilaisia tapoja ja näkökulmia muista kulttuureista.

4. Tee matkustamisesta helppoa ja nautinnollista.

Jos olet tai haluat olla maailmanmatkaaja, kielten opiskelu on välttämätöntä! Matkustaminen on paljon hauskempaa ja helpompaa, kun ei ole kielimuuria.

5. Paranna kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Toisen kielen puhuminen voi tarjota enemmän työmahdollisuuksia. Viestintä työpaikalla on tärkeää, ja yhä useammat yritykset arvostavat kaksikielisyyttä.

6. On helpompi oppia kolmas kieli.

Kolmannen tai neljännen kielen oppiminen on kaksikielisille helpompaa.

7. Kasvata lapsesi kulttuuri-identiteettiä.

Lasten kasvattaminen monikielisiksi, voi auttaa heitä tuntemaan kulttuuriensa ja perintönsä tärkeyden sekä kehittämään vahvemman identiteetin.

8. Pysy henkisesti vahvempana pidempään.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että kaksikielisten ihmisten aivot vanhenevat hitaammin ja siksi he elävät tyydyttävämpää elämää.

9. Paranna sosiaalista elämää.

Toisen kielen puhuminen avaa kokonaan uusia sosiaalisia mahdollisuuksia ja voi parantaa sosiaalisia taitojasi ja itseluottamustasi.

Lähde: Mark Bassett perustaja  ja CEO / Unuh

10-benefits of being bilingual