Happy Children Kindergarten

MEISTÄ

Olemme uusi englantilainen päiväkoti Helsingissä, ihanteellisella paikalla Ruskeasuolla, “takapihanaan” laaja Helsingin keskuspuisto. HCK:n toiminta-ajatuksena on hoivata lapsia kohti terveellisiä elämäntapoja sekä yhteyttä suomalaiseen luontoon kaikkina vuodenaikoina.

Päiväkodillamme on oma, täysin varustettu ulkoleikkipiha sekä sisätiloissa tilava voimistelu- ja leikkisali.

HCK:ssa mahdollistamme lapsille tasapainoisen oppimisympäristön sekä ruokimme intohimoa oppimiseen ja luovaan ajatteluun.

Päiväkotimme tilat on suunniteltu mukavuus, innostavuus, turvallisuus ja luovuus silmällä pitäen. Lämmin ja kodikas ympäristö, jossa on monia erilaisia leikki- ja oppimisalueita mahdollistavat oppimisen lapsille leikin lomassa ja jokapäiväisissä askareissa. Uskomme vahvasti oppimiseen leikin kautta.

Seuraamme ja noudatamme Helsingin kaupungin päivähoidon Koronaturvallisuusprotokollaa

HCK:n osaava henkilökunta varmistaa, että lapsesi yksilölliset tarpeet täyttyvät ja varhaisen oppimisen tavoitteet ja mahdollisuudet tunnistetaan oikea-aikaisesti.

Englanti on HCK:n opetuskieli. Lapselta ei kuitenkaan edellytetä aikaisempaa englannin osaamista.

Motivoitunut ja pätevä henkilökuntamme on englanninkielistä tai puhuu sujuvasti kieltä. Meillä on myös kaksikielistä henkilökuntaa, joka puhuu sekä suomea että englantia, mahdollistaen pehmeän laskun ja sujuvan sopeutumisen vieraaseen kieleen. Perehdytysprosessimme avulla pyrimme varmistamaan, että jokainen lapsi tuntee olevansa turvallisessa, tutussa ympäristössä ja välittävien ihmisten keskuudessa.

HINNASTO

Tarjoamme täysi- ja osa-aikapäivähoitoa klo 8.00- 17.00 välillä
KELA-tuen jälkeen alla ovat arvioidut kuukausimaksut (€)

Ikäryhmä
1 - 3 v.
3 - 4 v
5 v
Kokoaikainen (5 pv)
518
468
308
Osa-aikainen (4 pv)
418
378
218
Osa-aikainen (3 pv)
318
288
128
 • Maksu koskee jokaista kuukautta, paitsi heinäkuuta, jolloin päiväkoti on suljettu kesäloman ajaksi. Tällöin maksu on vain 50% normaalihinnasta (ei 100%, kuten monilla yksityisillä päiväkodeilla).
 • Vanhemmat saattavat olla oikeutettuja saamaan hoitolisää. Tässä tapauksessa kuukausimaksustasi tehdään ko. vähennys.
 • Lisätietoja yksityisen hoidon tuista: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/yksityinen-paivahoito/yksityisen-hoidon-tuki/yksityisen-hoidon-tuki
 • Lukuvuonna 2021-2022 vuonna 2016 syntyneet (5-vuotiaat) lapset ovat oikeutettuja 160 euron vähennykseen ajanjaksolla 1.8.2021 – 30.6.2022.
 • Yllä olevat hinnat 5 v. ikäisille sisältävät 160 € alennuksen
 • Annamme sisarusalennuksen 100 € kokoaikaisessa hoidossa ja 50 € osa-aikaisessa hoidossa.
 • Rekisteröintimaksu, jota ei palauteta, on 150 €, kun sinulle on tarjottu paikkaa. Kun olemme saaneet rekisteröintimaksun ja ensimmäisen kuukauden maksun, vahvistamme lapsesi paikan Happy Children Kindergartenissa.
 • Kuukausimaksuun sisältyy aamiainen, lounas ja iltapäivän välipala.
 • Kaikki lapset ovat täysin vakuutettuja päivähoitoaikana.
 • Olemme suljettuina seuraavien pyhäpäivien ja lomakausien aikana:
  • Maanantai 6. joulukuuta 2021 – Itsenäisyyspäivä
  • Perjantaista 24. joulukuuta 2021 sunnuntaihin 2. tammikuuta 2022 – Joululoma
  • Torstai 6. tammikuuta 2022 – Loppiainen
  • Maanantaista 21. – perjantaihin 25. helmikuuta 2022 – Talvi- / hiihtoloma
  • Perjantaista 15. – maanantaihin 18. huhtikuuta 2022 – Pääsiäinen
  • Torstai 26. toukokuuta – Helatorstai
  • Perjantaista 24. kesäkuuta – sunnuntaihin 31. heinäkuuta 2022 – Kesäloma.

TERVETULOA TAKAISIN HAPPY CHILDREN KINDERGARTENIIN MAANANTAINA 1. ELOKUUTA 2022

WELCOME BACK TO HCK

ON MONDAY 1 AUGUST 2022

Happy_Children_Kindergarten_logo

MISSIOMME

Tavoitteenamme on, että lapset kasvavat onnellisiksi ja tasapainoisiksi yksilöiksi. Haluamme tuoda heille elämäntaitoja, jotta he voisivat menestyä arjessa ja omassa elämässään. Annamme suuren painoarvon sosiaalisten taitojen sekä oman itsen kehittämiselle ja pyrimme kasvattamaan motivaatiota oppimiseen kaikilla elämänalueilla.

Haluamme tarjota korkealaatuista varhaiskasvatusta ja turvallista palvelua lempeällä, rakastavalla ja huolehtivalla otteella.

Tarjoamme kansainvälisen ja monikulttuurisen ympäristön kunnioittamalla perinteitä ja omaksumalla avoimesti myös uusia näkökulmia.

Pyrimme ohjaamaan lapsia toimimaan eettisesti ja kestävästi, osoittamaan kunnioitusta toisia ja ympäristöämme kohtaan sekä toimimaan yhteisön jäseninä.

Jokainen lapsi on yksilöllinen ja ansaitsee korkealaatuisen huolenpidon ja koulutuksen. Lapsilla on myös oikeus leikkiä ja pitää hauskaa.

Huolehdimme ympäristöstä, itsestämme ja toisistamme.

TOIMINTATAPAMME

Tavoitteidemme saavuttamiseksi toteutamme luovia, mielenkiintoisia ja hauskoja päivittäisiä aktiviteetteja sekä myös juhlahetkiä lapsille. Leikkiminen, oppiminen ja vuorovaikutustaitojen opettelu muiden lasten kanssa on osa HCK:n jokapäiväistä elämää. Lapset kehittyvät emotionaalisissa taidoissaan ja luovassa ajattelussaan.

Kansainvälinen ympäristömme tarjoaa mahdollisuuden oppia eri kulttuureista. HCK-lapsilla on mahdollisuus osallistua erityistapahtumiin ja juhliin ympäri vuoden.

Englanti on HCK: n opetuskieli. Lapsille, jotka eivät puhu englantia, käytämme “pehmeän laskeutumisen” lähestymistapaa, jossa sekä englannin että suomen kieltä käytetään varmistamaan, että lapset oppivat ja sopeutuvat vähitellen englannin kieleen.

Järjestämme säännöllisesti retkiä puistoihin, luontokävelyille ja muihin mielenkiintoisiin kohteisiin. Yhdessä katsomme, kuinka voimme edistää kierrätystä ja auttaa huolehtimaan omasta ympäristöstämme.

Lapsia kohdellaan kunnioittavasti ja heitä ohjataan kohti henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Keskitymme jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Tasapainoinen opetussuunnitelma koostuu laulusta, tanssista ja muusta liikunnasta, lukemisesta, roolipeleistä, konserteista, sisä- ja ulkoaktiviteeteista, juhlista, leivonnasta, askartelusta, piirtämisestä jne. Kokemuksemme mukaan esimerkiksi lastenlaulujen laulaminen on erittäin tehokas tapa oppia englantia.

HCK:ssa ei suvaita kiusaamista – lapset oppivat roolileikin, ryhmäkeskustelun ja empatian avulla. Korostamme ystävyyden ja toisten kunnioittamisen merkitystä.

Noudatamme Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa.

(Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma)

Englanti ja monikielisyys

Toisen kielen – tässä tapauksessa englannin kielen – oppiminen varhaisessa iässä edistää myönteistä kehitystä ja monia kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, jotka kestävät läpi koko elämän.

Lapset, jotka oppivat toisen kielen ennen viiden vuoden ikää, käyttävät samaa aivojensa osaa toisen kielen oppimiseen, kuin äidinkielensä oppimiseen. Nuorempia oppijoita ei myöskään estä virheiden tekemisen pelko, mikä on joskus este vanhemmalla iällä oppimisen aloittaville.

Tutkimukset osoittavat, että toisen kielen oppiminen parantaa muistin ja keskittymiskyvyn lisäksi ongelmanratkaisukykyä sekä kriittistä ajattelu- ja kuuntelutaitoa. Lapsilla, jotka osaavat useita kieliä, huomataan usein myös viitteitä lisääntyneestä luovuudesta ja henkisestä joustavuudesta.

Monikielisyys ei rasita lapsen oppimista liikaa, vaan sen sijaan avaa heidän ajatteluaan ja vahvistaa heidän aistejaan. 

Lisää monikielisyyden eduista lapsille: https://unuhi.com/10-benefits-of-being-bilingual/

VANHEMMAT KUMPPANEINAMME

Lapsesi turvallisuus ja hyvinvointi oon meille ensisijainen asia. Haluamme panostaa tehokkaaseen ja avoimeen viestintään päiväkodin ja vanhempien välillä. Vanhemmille kerrotaan lapsen päivittäisistä aktiviteeteista (ts. päiväunet, syöminen, leikkiminen). Lisäksi julkaisemme omilla verkkosivuillamme ja blogissamme kuvia erityisistä hetkistä, päiväkodin askareista ja retkistä, joita vanhemmat voivat käydä katsomassa.  Noudatamme luonnollisesti kuvaamisessa ja julkaisemisessa vanhempien tahtotilaa liittyen yksityisyyden suojaan.

Perheillä on aktiivinen rooli lasten oppimiskokemuksessa. Heitä kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan lastensa edistymisestä.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen mukaisesti teemme VASU:n (Varhaiskasvatuksen suunnitelma) henkilökohtaista kehittämistä ja seurantaa varten yhdessä vanhempien kanssa. VASU:ssa vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta käy läpi lapsen kehitystä ja sitä, miten oppimistavoitteet on saavutettu.

Noudatamme avoimien ovien periaatetta, jossa vanhemmat ovat tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä milloin tahansa ja myös tervetulleita käymään (etukäteen sopien, mikäli mahdollista). 

On ilo pitää huolta lapsistasi ja seurata heitä heidän oppimismatkallaan. Olemme sitoutuneet edistämään lasten terveyttä, hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Perustamme toimintamme Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan

Oppimisen alueet

Kielelliset taidot ja valmiudet

Kielelliset identiteetit

Havainnoidaan lukumääriä ympäristössä

Kehollinen

Sanallinen

Kuvallinen

Musiikillinen

Liikkuminen

Ruokakasvatus

Terveys ja turvallisuus

Eettinen ajattelu

Katsomus- kasvatus

Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Mediakasvatus