Happy Children Kindergarten

Englanninkielinen päiväkoti ja suomen kielen kielikylpy Helsingissä

Olemme englanninkielinen päiväkoti Helsingissä, ihanteellisella paikalla Ruskeasuolla, “takapihana” laaja Helsingin Keskuspuisto. 

Tarjoamme kaksikielistä varhaiskasvatusta, jossa käytetään sekä suomea että englantia. 

HCK:n toiminta-ajatuksena on hoivata lapsia kohti terveellisiä elämäntapoja sekä yhteyttä suomalaiseen luontoon kaikkina vuodenaikoina.

Päiväkodillamme on oma, täysin varustettu ulkoleikkipiha sekä sisätiloissa tilava voimistelu- ja leikkisali.

HCK:ssa mahdollistamme lapsille tasapainoisen oppimisympäristön sekä ruokimme intohimoa oppimiseen ja luovaan ajatteluun.

Päiväkotimme tilat on suunniteltu mukavuus, innostavuus, turvallisuus ja luovuus silmällä pitäen. Lämmin ja kodikas ympäristö, jossa on monia erilaisia leikki- ja oppimisalueita, mahdollistavaa oppimisen leikin lomassa ja jokapäiväisissä askareissa. Uskomme vahvasti oppimiseen leikin kautta.

Noudatamme Helsingin kaupungin päivähoidon Koronaturvallisuusprotokollaa.

HCK:n osaava henkilökunta varmistaa, että lapsesi yksilölliset tarpeet täyttyvät ja varhaisen oppimisen tavoitteet ja mahdollisuudet tunnistetaan oikea-aikaisesti.

Tarjoamme laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta, jossa käytetään sekä suomea että englantia. Toimintakielemme on englanti (75 %) , ja suomen kieltä harjoitellaan päivittäin osana arjen toimintaa kielisuihku -menetelmällä (25 %).

Motivoitunut ja pätevä henkilökuntamme on englanninkielistä tai puhuu sujuvasti kieltä. Meillä on myös kaksikielistä henkilökuntaa, joka puhuu sekä suomea että englantia, mahdollistaen pehmeän laskun ja sujuvan sopeutumisen vieraaseen kieleen.

Perehdytysprosessimme avulla pyrimme varmistamaan, että jokainen lapsi tuntee olevansa turvallisessa, tutussa ympäristössä ja välittävien ihmisten keskuudessa.

Hinnasto

Olemme avoinna maanantaista perjantaihin klo 7.30- 17.00.
Tarjoamme osa- ja kokopäivähoitoa (3, 4 tai 5 päivää viikossa).

Arvioidut kuukausimaksut KELA-tuen jälkeen:

1 - 3 vuotiaat

Kokoaikainen (5 pv)

518 €

Osa-aikainen (4 pv)

418 €

Osa-aikainen (3 pv)

318 €

3 - 4 vuotiaat

Kokoaikainen (5 pv)

468 €

Osa-aikainen (4 pv)

378 €

Osa-aikainen (3 pv)

288 €

5 vuotiaat

Kokoaikainen (5 pv)

308 €

Osa-aikainen (4 pv)

218 €

Osa-aikainen (3 pv)

128 €

6 vuotiaat esikoulu

Kokoaikainen (5 pv)

390 €

6 vuotiaat esikoulu

Neljä tuntia (9.00-13.00) Ei iltapäivähoitoa
Ei maksua

Lapsille, jotka menevät Meilahden englanninkielisen koulun esikouluun 1 ja 2 sekä osallistuvat päiväkotimme puolipäivähoitoon, maksu on 250 €.

Vanhemmat saattavat olla oikeutettuja saamaan hoitolisää. Tässä tapauksessa kuukausimaksusta tehdään ko. vähennys.
Lisätietoja yksityisen hoidon tuista: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/yksityinen-paivahoito/yksityisen-hoidon-tuki/yksityisen-hoidon-tuki

Lukuvuonna 2024-2025 vuonna 2019 syntyneet (5-vuotiaat) lapset ovat oikeutettuja 160 euron vähennykseen ajanjaksolla 1.8.2024 – 31.5.2025.

 • Yllä olevat hinnat 5-vuotiaille ikäisille sisältävät 160 € alennuksen
 • Annamme -50% sisarusalennuksen.
 • Rekisteröintimaksu, jota ei palauteta, on 150 €, kun sinulle on tarjottu paikkaa. Kun olemme saaneet rekisteröintimaksun ja ensimmäisen kuukauden maksun, vahvistamme lapsesi paikan Happy Children Kindergartenissa.
 • Kuukausimaksuun sisältyy aamiainen, lounas ja iltapäivän välipala.
 • Kaikki lapset ovat täysin vakuutettuja päivähoitoaikana.

Olemme suljettuna heinäkuussa kesäloman vuoksi, mutta kuukausimaksut on silti suoritettava tältä kuulta. Arvostamme suuresti yhteistyötänne ja ymmärrystänne.

Päiväkoti on kiinni seuraavien pyhäpäivien ja lomakausien aikana:

 • Maanantai 5. elokuuta 2024 – tervetuloa syyslukukaudelle
 • Torstai 17. – perjantai 18. lokakuuta 2024 – syysloma
 • Perjantai 6. joulukuuta 2024 – itsenäisyyspäivä
 • Maanantai 23. joulukuuta 2024 – maanantai 6. tammikuuta 2025 joululoma 
 • Torstai 20. – perjantai 21. helmikuuta 2025 – talviloma
 • Perjantai 18. – maanantai 21. huhtikuuta 2025 – pääsiäinen
 • Torstai 1. toukokuuta 2025 – vappu 
 • Torstai 29. toukokuuta 2025  -helatorstai 
 • Perjantai 20. kesäkuuta 2025 – juhannus 
 • Maanantai 30. kesäkuuta 2025 – kesäloma

Tervetuloa takaisin päiväkotiin maanantaina 4. elokuuta 2025. 

Toimintamme perustuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan

Oppimisen alueet

Kielelliset taidot ja valmiudet

Kielelliset identiteetit

Havainnoidaan lukumääriä ympäristössä

Kehollinen

Sanallinen

Kuvallinen

Musiikillinen

Liikkuminen

Ruokakasvatus

Terveys ja turvallisuus

Eettinen ajattelu

Katsomus- kasvatus

Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Mediakasvatus

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on, että lapset kasvavat onnellisiksi, fyysisesti ja henkisesti terveiksi ja tasapainoisiksi yksilöiksi. Tarjoamme heille elämäntaitoja, jotta he voisivat menestyä arjessa ja omassa elämässään.

Annamme suuren painoarvon sosiaalisten taitojen sekä oman itsen kehittämiselle ja pyrimme kasvattamaan motivaatiota oppimiseen kaikilla STEAM-alueilla (tiede, tekniikka, rakentaminen, taiteet ja matematiikka).

Oppimistaitoja kehitetään osallistumisen ja vuorovaikutuksen kautta.

Tarjoamme korkealaatuista varhaiskasvatusta ja turvallista palvelua lempeällä, rakastavalla ja huolehtivalla otteella.

Ohjaamme lapsia toimimaan eettisesti ja kestävästi, osoittamaan kunnioitusta toisia ja ympäristöämme kohtaan sekä toimimaan yhteisön jäseninä.

Jokainen lapsi on yksilöllinen ja ansaitsee korkealaatuisen huolenpidon ja koulutuksen. Lapsilla on myös oikeus leikkiä ja pitää hauskaa.

Huolehdimme ympäristöstä, itsestämme ja toisistamme.

Toimintapamme

Tavoitteidemme saavuttamiseksi toteutamme luovia, mielenkiintoisia ja hauskoja päivittäisiä aktiviteetteja sekä myös juhlahetkiä lapsille. Leikkiminen, oppiminen ja vuorovaikutustaitojen opettelu muiden lasten kanssa on osa HCK:n jokapäiväistä elämää. Lapset kehittyvät emotionaalisissa taidoissaan ja luovassa ajattelussaan.

Kansainvälinen ympäristömme tarjoaa mahdollisuuden oppia eri kulttuureista. HCK-lapsilla on mahdollisuus osallistua erityistapahtumiin ja juhliin ympäri vuoden.

Englanti on HCK:n opetuskieli. Lapsille, jotka eivät puhu englantia, käytämme “pehmeän laskeutumisen” lähestymistapaa, jossa sekä englannin että suomen kieltä käytetään varmistamaan, että lapset oppivat ja sopeutuvat vähitellen englannin kieleen.

Järjestämme säännöllisesti retkiä puistoihin ja muihin mielenkiintoisiin kohteisiin ja teemme luontokävelyjä. Yhdessä katsomme, kuinka voimme edistää kierrätystä ja auttaa huolehtimaan omasta ympäristöstämme.

Lapsia kohdellaan kunnioittavasti ja heitä ohjataan kohti henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Keskitymme jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Tasapainoinen opetussuunnitelma koostuu laulusta, tanssista ja muusta liikunnasta, lukemisesta, roolipeleistä, konserteista, sisä- ja ulkoaktiviteeteista, juhlista, leivonnasta, askartelusta, piirtämisestä jne. Kokemuksemme mukaan esimerkiksi lastenlaulujen laulaminen on erittäin tehokas tapa oppia englantia.

HCK:ssa ei suvaita kiusaamista – lapset oppivat roolileikin, ryhmäkeskustelun ja empatian avulla. Korostamme ystävyyden ja toisten kunnioittamisen merkitystä.

Noudatamme Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa. 

Englanti ja monikielisyys

Toisen kielen – tässä tapauksessa englannin kielen – oppiminen varhaisessa iässä edistää myönteistä kehitystä ja monia kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, jotka kestävät läpi koko elämän.

Lapset, jotka oppivat toisen kielen ennen viiden vuoden ikää, käyttävät samaa aivojensa osaa toisen kielen oppimiseen, kuin äidinkielensä oppimiseen. Nuorempia oppijoita ei myöskään estä virheiden tekemisen pelko, mikä on joskus este vanhemmalla iällä oppimisen aloittaville.

Tutkimukset osoittavat, että toisen kielen oppiminen parantaa muistin ja keskittymiskyvyn lisäksi ongelmanratkaisukykyä sekä kriittistä ajattelu- ja kuuntelutaitoa. Lapsilla, jotka osaavat useita kieliä, huomataan usein myös viitteitä lisääntyneestä luovuudesta ja henkisestä joustavuudesta.

Monikielisyys ei rasita lapsen oppimista liikaa, vaan sen sijaan avaa heidän ajatteluaan ja vahvistaa heidän aistejaan. 

Lue lisää monikielisyyden eduista lapsille

Lapsesi ensimmäinen
askel päiväkotiin

Päiväkodin aloitus on uusi ja jännittävä tapahtuma koko perheelle. Se on suuri askel lapsillesi ja on ihan normaalia, että moni asia mietityttää. Tarjoamme perheille käytännön vinkkejä sujuvan aloituksen varmistamiseksi.

 

Perehdytysprosessimme alkaa keskustelemalla. Tutustumme toisiimme puolin ja toisin. Voit kertoa meille kaikista mieltä askarruttavista asioista ja toiveistanne päivähoitoon.

Pidennämme pikkuhiljaa yhdessä lapsenne päiväkodissa vietettyä aikaa. Tämä ajanjakso kestää yleensä viikon, mutta se voi olla lyhyempi tai pidempi riippuen siitä, kuinka nopeasti lapsi sopeutuu.

Tutustumisen aikana pääset osallistumaan lapsesi kanssa päivittäiseen toimintaamme. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kokea millainen on lapsenne päivä meidän päiväkodissa. Yhdessä varmistamme pehmeän laskun päivähoidon alkuun.

Käymme yhdessä läpi aikataulumme, ruokailuajat ja lapsen tarvitsemat vaatteet.

Ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme huolehtii, että lapsnne pääsee nauttimaan päiväkotielämästä turvallisessa ympäristössä.

Lapseltanne ei vaadita englannin kielen osaamista.

Monikielinen henkilökuntamme puhuu myös suomea. Pehmeän laskun kautta lapsi oppii englannin kieltä omassa tahdissaan.

Laulamme ja kuuntelemme lastenloruja, koska se on lapsille mukava tapa oppia englantia.

Olemme sitoutuneet ohjaamaan lapsia toimimaan eettisesti, osoittamaan kunnioitusta toisia kohtaan ja olemaan vastuullisia yhteisön jäseniä.

Lapsilla on oikeus leikkiä ja pitää hauskaa, pitäen huolta toisistaan ​​ja ympäristöstä.

Vanhemmat kumppaneinamme

Lapsesi turvallisuus ja hyvinvointi on meille ensisijainen asia. Haluamme panostaa tehokkaaseen ja avoimeen viestintään päiväkodin ja vanhempien välillä.

Vanhemmille kerrotaan lapsen päivittäisistä aktiviteeteista (ts. päiväunet, syöminen, leikkiminen). Lisäksi julkaisemme omilla verkkosivuillamme ja blogissamme kuvia erityisistä hetkistä, päiväkodin askareista ja retkistä, joita vanhemmat voivat käydä katsomassa.  Noudatamme luonnollisesti kuvaamisessa ja julkaisemisessa vanhempien tahtoa liittyen yksityisyyden suojaan.

Perheillä on aktiivinen rooli lasten oppimisessa. Heitä kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan lastensa edistymisestä.

Luottamus ja kunnioitus on tärkeää vanhempien ja opettajien välillä. Toimimme parhaiten, kun työskentelemme yhdessä lapsesi hyväksi. Kaikki henkilötiedot ja keskustelut ovat yksityisiä ja luottamuksellisia.

Katso mitä vanhemmat sanovat meistä.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti teemme VASU:n (Varhaiskasvatuksen suunnitelma) henkilökohtaista kehittämistä ja seurantaa varten yhdessä vanhempien kanssa. VASU:ssa vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta käy läpi lapsen kehitystä ja sitä, miten oppimistavoitteet on saavutettu.

Noudatamme avoimien ovien periaatetta, jossa vanhemmat ovat tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä milloin tahansa ja myös tervetulleita käymään (etukäteen sopien, mikäli mahdollista). 

On ilo pitää huolta lapsistanne ja seurata heitä heidän oppimismatkallaan. Olemme sitoutuneet edistämään lasten terveyttä, hyvinvointia, kasvua ja oppimista.